Impuls / Partners levert expertise voor diverse soorten ruimtelijke projecten. Bij elk soort project vindt u een paar inspirerende voorbeelden.

 
  • Uitbreiden aan de rand van bewoond gebied? Dan spelen er veel - en vaak tegenstrijdige - belangen. Met aan de ene kant de wensen van de opdrachtgever. En aan de andere kant de belangen van grondeigenaren, bewoners en belanghebbenden. Tel daarbij op de afspraken en claims uit het verleden, de altijd wisselende marktontwikkelingen en je hebt een mooie, maar complexe opgave.

    Een uitdaging voor Impuls / Partners. Bij dit soort ruimtelijke opdrachten kunnen wij onze expertise optimaal inzetten. Het gaat ons om respect voor mens en omgeving en om een duurzame gebiedsontwikkeling. Het resultaat: haalbare plannen met een uniek karakter. Plannen waarmee alle partijen zich kunnen én willen verenigen.
  • Elke herontwikkelingsopgave is anders. Soms gaat het om nieuw gebruik van bestaande gebouwen. En soms om een compleet nieuwe bestemming voor een heel gebied. Maar altijd spelen er discussies over onrendabele top- boek- en inbrengwaarden. En altijd zijn er de belangen van bewoners, bedrijven en gemeenten. Kortom: bij elke herontwikkeling is er een spanningsveld tussen geld, emotie en visie.

    Dat spanningsveld vraagt om maatwerk, strategisch inzicht en mensenkennis. De aanpak van Impuls / Partners garandeert dat. Onze meerwaarde is ons scherp analytisch vermogen, met respect voor de uiteenlopende belangen.
  • Of er nu mensen wonen of niet, elk gebied blijft in ontwikkeling. Voor grote gebieden in Nederland moeten keuzes worden gemaakt bij herinrichting of vernieuwing. Of het nu gaat om ruimte voor rivieren, ontwikkeling van buitengebied (recreatie en landbouw) of het herinrichten van verouderde gebieden, Impuls / Partners heeft de kennis en ervaring. Onze juridische kennis - ook over contracten - en onze (financieel) strategische en procesmatige aanpak leveren een gestructureerd project op.
  • Impuls / Partners heeft veel kennis in huis. En wij vinden dat kennis én ervaring gedeeld en verbreed moeten worden. Daarom zijn we in onze samenwerking met opdrachtgevers zo open en helder mogelijk. Zo blijft er altijd iets van onze aanpak en kennis achter; iets waarmee de opdrachtgever zijn voordeel kan doen.


    We zijn ook gespitst op actuele ontwikkelingen in beleid en regelgeving. Die ontwikkelingen delen we met opdrachtgevers, zodat zij niet voor verrassingen komen te staan. We verspreiden onze kennis actief via cursussen of opleidingen.

↑ omhoog